Ketua RT

Nama-Nama Ketua RT Desa Pengkol

NO NAMA JABATAN/KET
1 GIONO KETUA RT 001 PENGKOL
2 SUPONO KETUA RT 002 PENGKOL
3 BASUKI KETUA RT 003 PENGKOL
4 SUPARYANTO KETUA RT 001 PLELEK
5 SANURI KETUA RT 002 PLELEK
6 AHMAD ZUBAIDI MUDZAKKIR,S.Psi KETUA RT 003 PLELEK
7 BASUKI KETUA RT 004 PLELEK
8 SUPARNO KETUA RT 001 KDLENGKI
9 WARSITO KETUA RT 002 KDLENGKI
10 SLAMET KETUA RT 001 KENTENG
11 SUPOYO KETUA RT 002 KENTENG
12 KATIMIN KETUA RT 003 KENTENG